Skip to content

Oficina municipal d’escolarització (OME):

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei d’informació i orientació de l’oferta educativa del municipi creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló.

 

S’adreça a totes les famílies que:

  • Hagin de formalitzar la preinscripció en un centre educatiu dins dels terminis establerts pel Departament d’Educació.
    • Vulguin canvi de centre educatiu per una causa justificada.
  • Hagin de formalitzar la preinscripció una vegada iniciat el curs escolar.

Què ofereix l’OME:

 

1.

Atenció personal i individualitzada a les famílies que ho sol·licitin

2.

Informació, orientació i assessorament a les famílies de l’oferta educativa de Torelló.

3.

Atenció a totes les famílies que s’adrecen a l’oficina, en període de preinscripció ordinària a demanar informació i/o assessorament.

4.

Recollida de les sol·licituds de plaça fora del termini ordinari.

Sol·licitud de plaça als centres escolars de torelló fora del termini ordinari

 

Sol·licitud de plaça escolar a Torelló pel curs actual, fora del termini establert per a la preinscripció, per un dels motius següents:

1.

Trasllat de població

2.

Nouvingut de fora de l’Estat Espanyol

3.

Necessitat de canvi de centre per circumstàncies excepcionals

Documentació que cal presentar

  • Document d’Identitat DNI / NIE / PASS de la persona sol·licitant (pare / mare / tutor/a legal).
  • Llibre de Família o certificat de naixement. Si s’aporta el Llibre de Família s’hauran de presentar les pàgines dels pares i de l’alumne/a. (original)
  • Document d’Identitat de la persona que signa l’autorització per a l’escolarització de menors (còpia)

Contacte