Skip to content

Educòmetre

Una societat canviant i complexe demana revisar la manera com ens relacionem i com eduquem. En un context més previsible, les generacions anteriors educaven seguint pautes molt assentades i afrontant les dificultats a mesura que es presentaven.

Avui, la consideració dels drets dels infants i el desenvolupament econòmic i tecnològic fan trontollar les certeses del passat. Així, arrossegats per una certa atmosfera de desorientació, de vegades creiem equivocadament que tot ha canviat. Però l’educació dels infants i adolescents continua essent condició indispensable per al bon desenvolupament de la nostra societat.

Ja no valen les rutines d’èpoques anteriors, sinó que cal educar a partir d’un desenvolupament conscient i global de les necessitats dels menors: el seu procés maduratiu per aprendre a conviure, el temps d’aprenentatge necessari per interioritzar unes pautes que els facin autònoms a l’hora de prendre decisions amb maduresa per tal de saber qui són o què s’ha de fer per tenir cura de les necessitats pròpies i dels que ens envolten, són alguns dels elements que ens ocupen.

Aquestes fitxes són el fruit de la feina que ha dut a terme un grup de famílies i professionals de l’educació del municipi de Torelló. Pretén ser un recurs educatiu que demana la implicació de tothom.

Educòmetre

QUÈ ÉS L’EDUCÒMETRE?

És una guia educativa per a l’aprenentatge d’hàbits i responsabilitats familiars.

A QUI VA DESTINAT I QUINA FINALITAT TÉ?

L’Educòmetre és un material destinat a les famílies amb infants de 0 a 16 anys i a tots els agents educatius. La seva finalitat és contribuir a la tasca educativa.

 

COM ÉS L’EDUCÒMETRE?

90 fitxes repartides en cinc franges d’edat (amb 18 fitxes per cada grup):

  • de 0 a 3 anys
  • de 3 a 6 anys
  • de 6 a 9 anys
  • de 9 a 12 anys
  • majors de 12 anys

Al seu torn, aquestes 18 fitxes es divideixen en tres tipologies diferents d’hàbits i responsabilitats (6 fitxes per cada tipologia):

  • Autonomia funcional (fitxes de color blau)
  • Autonomia per a la salut (fitxes de color verd)
  • Autonomia per a la socialització (fitxes de color vermell)

A cada una de les fitxes hi ha la franja d’edat a la qual va destinada, el títol de l’hàbit que s’hi tracta i una il·lustració representativa. Al dors, hi trobareu informació i orientacions complementàries.

 

QUINS USOS TÉ?

L’Educòmetre és una guia que forneix a les famílies de pautes i orientacions per educar als infants i adolescents. Explica quines accions es poden dur a terme, per què i com fer-les i quins resultats es poden obtenir.

No es pretén que sigui una guia reservada pels adults, sinó que els mateixos infants puguin participar del seu ús: ja sigui mirant-ne la il·lustració o comentant-ne el contingut. També, per exemple, podeu desmuntar el cargol, treure’n les fitxes que cregueu necessàries i situar-les en llocs estratègics de casa perquè cridin l’atenció del fill o la filla sobre l’hàbit o la responsabilitat que ha d’adquirir; i a mesura que els hàbits o les responsabilitats són assimilats, podeu anar retornant les fitxes al cargol amb l’objectiu final d’aconseguir deixar-lo un altre cop ple.

ON ES POT COMPRAR?

Podeu compar la guia a la web de http://www.didactics.info/ca/55-educometre.html o trucant al telèfon 697 414 724.

MOSTRA PRODUCTE

MOSTRA DE LES FITXES