Skip to content

Convivència i prevenció del bullying

El projecte de la Convivència i prevenció del bullying és un treball de la Xarxa de Debat Educatiu que es va dur a terme durant els cursos escolars 2017–2018 i 2018–2019. En un seguit de reunions mensuals que van permetre debatre i consensuar qüestions sobre aquest àmbit, amb l’objectiu de disposar d’unes recomanacions, accions o recursos que poguessin ser d’utilitat per la comunitat educativa.

Aquestes en són les conclusions:

Convivència i bullying

Potenciar l’Educòmetre:

Acció 1

Difondre’l per Xarxes socials en el format actual.

Acció 2

Actualitzar- lo , elaborant una fitxa interactiva per difondre’l a través de les xarxes socials i/o en format paper. (A poder ser elaborada per l’alumnat de secundària o PFI) i que en el web dels centres educatius hi hagi un enllaç.

Acció 3

Davant les coses que no ens agraden dels nostres fills, pensem sobre la importància que tenen i, si podem, raonem i negociem amb ells.

Aprofitar les accions que cada any ofereix la Diputació de Barcelona com xerrades per treballar l’educació emocional en entorns familiars, també les de  l’Ajuntament de Torelló amb el programes Forma’t i els tallers de Parentalitat Positiva  en aquest àmbit, com a recurs educatiu obert a tots els perfils de mares i pares.

En l’àmbit escola proposta actuació:

Acció 1

Potenciar activitats conjuntes a secundària entre els diferents centres educatius.(Aprofitar les accions del servei comunitari)

Acció 2

Impulsar pràctiques restauratives per aprendre a resoldre conflictes. (Introduir algun element visual sobre resolució de conflictes. Ex: flaix amb una frase quan s’obre l’ordinador).

Acció 3

Recomanar formació als coordinadors de nivell dels centres educatius sobre la resolució de conflictes.

Acció 4

Promoure formació per als docents per ajudar a l’alumnat en el pas de moment/activitats diferents.

Actualment les escoles i centres educatius ja estan treballant en patis inclusius i projectes que afavoreixen la convivència.

Estudiar la possibilitat d’implementar els patís oberts a fora de l’horari escolar.