Skip to content

Què és la Xarxa de Debat Educatiu?

La Xarxa de Debat Educatiu és una experiència que parteix d’un treball transversal i integral entorn de la reflexió i el debat educatiu del municipi. Pretén consensuar uns criteris bàsics i vàlids per a tota la comunitat educativa amb la finalitat de millorar l’educació dels nostres infants i joves.

La Xarxa busca crear un espai de discurs educatiu a Torelló on hi tinguin cabuda educadors/es, mestres, mares, pares, responsables d’entitats socioeducatives, responsables del servei de pediatria, tècnics/ques municipals i altres. Dins d’aquest espai, es treballa per detectar necessitats; consensuar idees, criteris i actuacions; millorar el sistema educatiu; implicar a les famílies en l’educació de l’alumnat; i donar a conèixer el treball realitzat.

Les reunions de la Xarxa de Debat Educatiu són obertes a tothom qui vulgui participar-hi. El consens, el respecte i la voluntat de millorar l’educació de Torelló són els pilars mestres que sostenen la Xarxa.

Què estem treballant?

Aquest curs ens estem formant en l’Educació 360 per conèixer aquesta iniciativa a la qual es va adherir l’Ajuntament de Torelló l’any 2019 per decidir quin projecte iniciem amb aquesta mirada.

De moment hem realitzat tres sessions formatives durant el mesos de novembre, desembre i gener

Durant aquest segon trimestre del curs 2020-2021 es concretarà el projecte que s’impulsarà sota el paraigües de l’Educació 360.

Què és la xarxa