Skip to content

Presentació

Amb la visió d’Educació 360, des de la Regidoria d’Educació de Torelló i dins el marc del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), presentem aquest web per facilitar la informació de l’oferta d’activitats extraescolars a les famílies pel curs 2022-2023.

Les activitats extraescolars aporten un valor afegit a l’educació i al desenvolupament integral dels infants i joves. L’impacte en l’aprenentatge es tradueix en una millora acadèmica, d’habilitats socials i preparació per al món laboral, mentre que la realització d’activitats extraescolars també aporta una millora en la cohesió social i el benestar de la comunitat.

En aquest web trobareu:

  • L’oferta d’activitats extraescolars que s’ofereixen des de les AMPAs, entitats esportives, l’Escola Municipal de Música i l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
  • Informació de com fer la inscripció a l’activitat extraescolar del curs 2022-2023
  • Informació de com presentar l’Ajut extraescolars del curs 2022-2023