Skip to content

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Projecte de dos anys que sorgeix de trobades de reflexió i debat de la Xarxa de Debat Educatiu. Durant aquests mesos, els participants del projecte es van poder formar i documentar, i van reflexionar i consensuar tot un seguit de pautes que s’haurien de tenir en compte en el procés d’acompanyar, motivar i deixar espai al creixement dels infants i joves.

D’aquestes jornades, se’n dibuixen unes pautes de com acompanyar un camí d’aprenentatge que ajudi als nostres fills i filles a ser autònoms, responsables i conseqüents amb les seves decisions.

Pautes:

1.

Temps per escoltar, comprendre i imitar

Els infants i joves pensen, senten i escolten. Per tant, cal comprendre el seu punt de vista per detectar les seves necessitats, desitjos i interessos. Cal tenir en compte l’edat i la maduresa de l’infant o jove per poder entendre algunes interpretacions.

2.

Acceptar i valorar

Acceptar i estimar als infants i joves tal com són. Tothom val i tothom necessita ser estimat. Acompanyar el desenvolupament sense comparances, impaciències ni neguits.

3.

Oferir criteris per poder actuar de forma autònoma

Cal donar espais perquè l’infant o jove pugui participar e el dia a dia (ja sigui imitant, reproduint o raonant). Facilitar els aprenentatges que, posteriorment, permetran a l’infant actuar de forma autònoma.

4.

Donar oportunitats amb riscos moderats

Cal deixar espais per participar i créixer. Cal aprofitar situacions perquè l’infant pugui participar. Cal transmetre confiança sense exigències, tot evitant retrets o judicis previs de dificultats, poca habilitat o manca de “…”(no només de tipus verbal, sinó també físics).

5.

Acompanyar posant normes i límits

La família és la que ha de transmetre els seus valors socials i culturals perquè puguin ser assumits. La societat (escola, entitats esportives, de lleure…) ha de participar en el procés de socialització, convivència i respecte. Cal afavorir que hi hagi un aprenentatge que no requereixi sempre supervisió. És necessari que hi hagi equilibri entre afecte i autoritat.

6.

Ensenyar a prendre decisions

Ajudar a identificar desitjos i necessitats. Facilitar la identificació d’obstacles i/o riscos. Ajudar a plantejar diferents possibilitats davant d’una acció o decisió. Deixar que l’infant o jove prengui les decisions i que sigui conseqüent.

7.

Reconèixer i analitzar el resultat de la decisió

Ajudar a valorar el procés: identificar imprevistos, les responsabilitats i/o les emocions. Valorar els elements que possibiliten decisions més pertinents.

8.

Valorar i assumir les conseqüències

Ajudar a acceptar la frustració i/o la satisfacció. Treure conclusions per concretar noves decisions. Fer visible de manera positiva totes els decisions i possibles canvis del procés. Gaudir-lo.

Tots aquest apartats es concreten en treballs visuals animats que trobareu a la pestanya d’aquesta pàgina i que han estat elaborats pels centres educatius i entitats de lleure del municipi. A través d’aquestes animacions, es mostren les pautes que abans s’han consensuat, d’una forma més entenedora a partir d’exemples.

La voluntat de tots els que hem estat treballant en aquest projecte és fer-vos participar del resultat del treball que hem anat realitzant durant aquests mesos, en un procés que ens ha demanat temps i dedicació, i com no, també il·lusions i desitjos.

Esperem que aquesta eina us sigui d’utilitat per a reflexionar sobre quin ha de ser el nostre paper com adults ja que, amb el nostre exemple i les nostres decisions esdevenim un referent en l’educació dels infants i joves i com, a poc a poc en la nostra vida, del dia a dia, anem fent de la pedagogia activa el motor de la nostra tasca educativa.

EXEMPLES

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

El peix petit

Temps per escoltar, comprendre i imitar

Cal tenir en compte l’edat i la maduresa per poder comprendre algunes interpretacions. El peix petit no fa cas dels consells de la mare i en rep les conseqüències.

Vídeo realitzat per: Institut Cirvianum

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Fumar mata

Temps per escoltar, comprendre i imitar

Els infants i els joves pensen, senten i escolten. A partir de l’ exemple d’en Bart Simpson, l’infant entén els perills que comporta fumar.

Vídeo realitzat per: Institut Cirvianu,

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Savis consells

Temps per escoltar, comprendre i imitar

Cal comprendre el punt de vista dels infants i joves per detectar les seves necessitats, desitjos i interessos.

Tot i el consell de la mare, la Carla agafa la moto en un dia plujós i això té greus conseqüències.

Vídeo realitzat per: Institut Cirvianum

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Feina feta

Oferir criteris per poder actuar de forma autònoma

Cal donar espais perquè l’infant pugui participar en el dia a dia.

El personatge ha après que si fa els deures un cop a tornat de l’escola, ja no haurà de pensar-hi més en tot el dia.

Vídeo realitzat per: Escola Marta Mata

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Puja i baixa

Donar oportunitats amb riscos moderats

Cal transmetre confiança sense exigències excessives i evitar retrets o judicis previs de dificultats, poca habilitat o “manca de” (no només de forma verbal, sinó també física).

En el cas d’un nen lactant, se li dóna la confiança i seguretat perquè pugi i baixi les escales per ell mateix; sempre sota la supervisió de l’adult, que el motivarà i li transmetrà tranquil·litat durant tota l’acció.

Vídeo realitzat per: Llar d’infants Blancaneus

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Joc d’aigua

Donar oportunitats amb riscos moderats

Cal aprofitar situacions perquè l’infant vulgui experimentar. En un dia calorós d’estiu, deixem que els infants juguin sota l’aigua d’una mànega. Després, amb el bassal que ha quedat, juguem i provem coses noves.

Vídeo realitzat per: Llar d’infants Blancaneus

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Mans brutes i netes

Donar oportunitats amb riscos moderats

Cal deixar espais per participar i créixer. La idea d’aquest exemple és que es vegi que l’infant pot prendre decisions adequades per si mateix, com ser conscient que després d’embrutar-se cal rentar-se, i fins i tot trobar una bona oportunitat dins d’aquesta nova situació de netedat.

Vídeo realitzat per: Llar d’infants La Cabanya

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Fer-se el llit

Acompanyar posant normes i límits

Posar normes que es puguin complir, tot tenint en compte la maduresa de l’infant. Cal afavorir que hi hagi un aprenentatge que no requereixi sempre supervisió.

Cada dia quan es lleva, en Quim aireja l’habitació i es fa el llit. La seva mare, contenta, observa com va aprenent a fer-se’l i veu que dia rere dia se’l fa millor.

Vídeo realitzat per: Escola Sagrats Cors

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

La família cobert

Acompanyar posant normes i límits

Posar normes que es puguin complir, tot tenint en compte la maduresa de l’infant. La família és la que ha de transmetre els seus valors socials i culturals perquè puguin ser assumits.

Cada família té els seus hàbits alimentaris. Cal explicar a l’infant per quines raons a casa s’ha optat per un tipus d’alimentació i perquè a l’escola la dieta segueix uns paràmetres coŀlectius.

Vídeo realitzat per: Escola Sagrats Cors

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Respecta’m

Acompanyar posant normes i límits

Posar normes que es puguin complir, tot tenint en compte la maduresa de l’infant. La societat (escola, entitats esportives, de lleure…) ha de participar en el procés de socialització, convivència i respecte.

Els infants d’una aula ordinària ajuden i accepten un/a company/a que necessita més suport perquè té unes deficiències. Hi ha infants que l’accepten de seguida, però alguns, que inicialment mostren cert recel, acaben entenent-lo, gràcies a l’ajuda dels companys; per tant, hi ha persones que necessiten més suport i cal ajudar-se els uns als altres.

Vídeo realitzat per: Escola Sagrats Cors

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Anem a jugar

Ensenyar a prendre decisions

Deixar que prengui les decisions i que sigui conseqüent. Dos companys que juguen en harmonia tot compartint espais i joguines.

Vídeo realitzat per: Escola Rocaprevera

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

La Pageseta

Reconèixer i analitzar el resultat de la decisió

Valorar els elements que possibiliten decisions més pertinents. Acceptar i veure les conseqüències.

La nostra pageseta ha decidit dormir en comptes de realitzar les feines que havia dit que faria. El resultat és negatiu i la Maria veu que ha decebut la seva mare.

Vídeo realitzat per: Agrupament Escolta

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Els deures

Reconèixer i analitzar el resultat de la decisió

Valorar els elements que possibiliten decisions més pertinents.

Uns joves es troben per fer els deures, però decideixen abans de tot fer una partida a la consola. La mare d’un dels nois els avisa reiteradament que han de fer els deure, però el temps passa i els deures queden per fer.

Vídeo realitzat per: Xarxa de teatre

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Piruleta

Valorar i assumir les conseqüències

Ajudar a acceptar la frustració i/o la satisfacció. Com a adults, hem de saber quin és el moment per cedir o per dir no. Malgrat que els nostres infants plorin i facin rebequeries, han d’aprendre que hi ha coses que no es poden tenir en el moment que un voldria. L’infant de cinc anys que va al supermercat amb la seva mare i vol una piruleta. La mare considera que no i el nen o la nenafa una rebequeria. Tot i així, la mare no cedeix i l’infant comença a aprendre quan ha d’acceptar un “no”.

Vídeo realitzat per: Escola Vall del Ges

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Vidre trencat

Valorar i assumir les conseqüències

Treure conclusions per concretar noves decisions. És en el dia a dia que els adults podem ajudar a fer entendre als infants que les coses que no es fan bé poden afectar actituds posteriors.

Vídeo realitzat per: Escola Vall del Ges

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Semàfor verd

Valorar i assumir les conseqüències

Fer visible de manera positiva totes les decisions i possibles canvis del procés. Gaudir-lo.

La seguretat vial és un tema fonamental per entendre que les normes hi són per un bé comú. Aquest exemple demostra que en una societat calen unes normes que tothom ha de tenir presents per estalviar-nos problemes posteriors.

Un carrer molt transitat. Els conductors saben que han de respectar del tot els senyals lluminosos (semàfors i altres senyals de trànsit) per un bé comú. Els infants poden travessar amb tota tranquiŀlitat.

Vídeo realitzat per: Escola Vall del Ges

Acompanyar, motivar i deixar espai per al creixement dels infants i jove

Joc nèt

Valorar i assumir les conseqüències

Fer visible de manera positiva totes les decisions i possibles canvis del procés. Gaudir-lo. En els esports, tant es pot guanyar com perdre. Hem d’educar en l’exemple i traspassar als infant els valors del treball en equip i de l’esforç comú que entre tots ens porta a gaudir del que estem fent.

En un partit de futbol hem de saber encaixar les derrotes. Quan s’acaba el partit, els infants i els adolescents han de ser capaços de felicitar el contrincant. Hem de vetllar pel joc net . Si no, també pot tenir conseqüències negatives per a tot el grup.

Vídeo realitzat per: Escola Vall del Ges