Skip to content

Beques per a activitats d’estiu 2023

En què consta l’ajut?

Reducció de l’import de la quota setmanal de l’activitat de lleure (casal, campus, menjador…) segons els següents criteris:

 • Tarifació social (renda)
 • Situació social familiar
 • Discapacitat de l’infant o jove sol·licitant o dels pares, tutors o germans

Qui el pot sol.licitar?

L’infant o jove que realitzarà l’activitat sempre que tingui DNI o NIE. Si no en té, el sol·licitaran els pares o tutors (els ajuts rebuts s’han de declarar a Hisenda).

Qui hi pot participar?

Els infants i joves de 3 a 18 anys empadronats a Torelló.

Com es pot sol.licitar?

 • Presentant la sol·licitud a la regidoria d’Educació (C. Enric Prat de la Riba, 17 1r). De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • A través de la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)

On trobaré la sol.licitud?

Al Torelló Jove i a la regidoria d’Educació.
A la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)

Quina documentació
haig de presentar?

1. DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
2. Llibre de família, si no es presenten tots el DNI/NIE de la unitat familiar
3. Certificat de discapacitat, si s’escau
4. En cas de custòdia compartida la sentència judicial
5. I si no autoritzo la consulta de la renda, la renda 6. Resguard de la preinscripció

Quants dies tinc per presentar la sol·licitud

Del 21 d’abril al 14 de maig

On presentar la sol·licitud

 • Per tramitar la sol·licitud cal adreçar-se a la Regidoria d’Educació.
  C. Enric Prat de la Riba, 17, 1r
  Tel. 93 850 53 13
  educacio@ajtorello.cat
 • A través de la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)
ATENCIÓ

CAL PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER A CADA FILL/FILLA

ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE BECA A LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ CAL FER LA PREINSCRIPCIÓ A L’ENTITAT ON ES VOL FER L’ACTIVITAT I ADJUNTAR EL RESGUARD DE LA PREINSCRIPCIÓ EN LA SOL·LICITUD D’AJUT.