Què és el PEC?

Què és el PEC?

Un PEC és, per damunt de tot, un projecte de ciutat, que es compromet explícitament amb uns valors i una manera de fer, que pensa quina escola vol, quina educació més enllà de l’escola vol i que estableix un compromís ciutadà i institucional amb l’educació.
O dit d’una altra manera…
Tots els PECs haurien de representar instruments que permetessin al conjunt de la ciutadania −i amb el suport de l’ajuntament− participar en la definició de les polítiques educatives locals que constribueixin a la construcció d’un model de ciutat, així com intervenir en la priorització dels principis, objectius, metodologies i programes que han de guiar l’acció educativa de la ciutat.

Per a què pot servir un PEC?

Genèricament, darrera del PEC podem concebre dues motivacions essencials: 1) Garantir la defensa de valors com la igualtat, la diversitat, la llibertat i l’autonomia com a base de l’elaboració d’accions educatives; 2) Posar l’educació a l’agenda de la ciutat i fomentar un participació compromesa amb l’educació, amb l’objectiu que aquesta sigui un focus de debat i actuació transversal en tots els àmbits del municipi.
Més específicament, l’inici d’un PEC pot respondre a reptes i motivacions múltiples. Val a dir que, de fet, això no podria ser d’una altra manera: el PEC ha de respondre a les particularitats (realitats, interessos i necessitats) pròpies de cada ciutat i municipi. Des d’aquest punt de vista, motivacions inicials com les recollides en l’apartat I.1. d’aquest article poden ser totes elles perfectament vàlides.

Quin n’és el marc de possibilitats?

Convé plantejar-se, d’entrada, quines són les condicions inicials requerides i quines les condicions inicials que s’està en disposició de complir.

Des del punt de vista de l’Ajuntament…

  • Lideratge polític. El PEC és un projecte de ciutat; en conseqüència convé garantir el seu recolzament per part del conjunt del Consistori. Aquest consens pot explicitar-se mitjançant l’aprovació del projecte pel Ple Municipal i la seva inclusió en el Pla d’Actuació Municipal. No se’ns escapa que el fons d’aquest compromís remet a la no utilització de l’educació (i del PEC) com a eina de disputes partidistes. L’experiència reitera la conveniència que es delegui en una o més regidories la responsabilitat del desenvolupament i compliment del projecte.

 

  • Suport tècnic. Es requereix, des de bon principi, el recolzament del procés per part del personal tècnic dels departaments més directament implicats. Pot, segons el cas, resultar necessari alliberar parcialment un o dos tècnics de referència per tal de garantir aquest suport tant a l’inici com per a la continuïtat del projecte.

 

  • Dotació pressupostària. Cal comptar amb una planificació pressupostària o d’accés a recursos que cobreixi, si més no, el desenvolupament del PEC a mig termini. Per a la resta del procés i accions derivades, convindrà preveure i dissenyar fórmules diverses d’obtenció de recursos: pressupost municipal i fonts supramunicipals (Consells Comarcals, Diputació, Generalitat, Estat i Unió Europea), així com aportacions del sector privat de la ciutat (entitats o institucions culturals o econòmiques, per exemple).

 

Des del punt de vista comunitari…

  • En la mesura en què l’establiment de lligams i sinèrgies entre Ajuntament i societat civil es presenta com un dels principals actius (i requeriments) del desenvolupament del PEC, convindria plantejar-se els punts forts i els punts febles de l’actual “clima social” que caracteritza les relacions institucionals i socials. Així, convindria, si més no, disposar del següent marc de possibilitats:

 

  • Necessitat de trobar complicitats amb la comunitat educativa de la ciutat (centres educatius, equips directius dels centres, AMPAs, consells escolars municipals,…).

 

  • Necessitat de trobar complicitats amb altres agents educatius de la ciutat. La definició d’aquests agents i del seu perfil romandrà

 

adminunits

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès. En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies. ACCEPTAR