Skip to content
Menu
Menu

MUSIT. Escola Municipal de Música de Torelló és un servei públic de l’Ajuntament de Torelló que té l’objectiu de facilitar l’accés a tota la població a la sensibilització, la formació i la pràctica musical amb la finalitat de contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori.

La nostra oferta educativa es desplega a través de diferents espais i propostes d’aprenentatge, creació, investigació i producció musicals, promovent la pràctica col·lectiva i l’aprenentatge entre iguals com a eix vertebrador. Els programes educatius de llarga durada s’hi pot accedir depenent de l’edat, els interessos i les expectatives de cada usuari. D’aquesta manera, l’escola pretén donar resposta tant a les persones que aspiren a professionalitzar-se en un futur, com a les que volen gaudir d’un primer contacte amb la música, cantar en un cor, tocar en una banda, gaudir en família o iniciar-se en la pràctica musical en edats més avançades.

MUSIT és centre educatiu autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  adscrit a l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) i adherit a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts de la Diputació de Barcelona.

ACTUALITAT