Skip to content
Menu
Menu

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 24-25

22.04 – 26.05.24

Confirmació de plaça (alumnat vigent) i preinscripció (alumnat nou)

03.06.24

Publicació de places adjudicades i llista d’espera

03.06 – 23.06.23

Matriculació d’alumnat admès

02.09 – 28.02.25

(segons places vacants)

Segona matrícula

INSCRIPCIONS AL CURS 2024-2025

1. Informa’t

Consulta la nostra oferta educativa per trobar el teu programa. Si necessites ajuda, vine a veure’s dilluns o dijous de 17h a 20h a l’edifici nou de l’escola Fortià Solà, envia’ns un correu a musit@ajtorello.cat o truca’ns al 617 371 693.
 
Consulta la informació que et caldrà presentar, més avall en aquesta pàgina.
 

2. Sol·licita plaça

Omple la sol·licitud de plaça amb les teves dades indicant el programa i les assignatures que vols cursar. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu per informar-te del les places vacants i els horaris.

3. Matricula’t (segons places vacants)

Telemàticament a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Torelló, apartat Educació.

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Regidoria d’Educació: Carrer Prat de la Riba 17, 1r pis (de dilluns a divendres de 9h a 14h)

A la secretaria de l’Escola de Música: Avinguda Pompeu Fabra 6 (dilluns, dimarts i dijous de 17h a 20h)

Per formalitzar la matrícula et caldrà la següent documentació:

Imprès de matrícula, indicant si vols acollir-te a la tarifació social.

  • En cas d’acollir-te a la tarifació social, còpia dels DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà que adjuntis la còpia de les pàgines emplenades del llibre de família o del certificat de naixement
  • En cas de pares separats que us acolliu a la tarifació social, caldrà que presenteu la sentència judicial.

Fotocòpia del DNI’s de la persona sol·licitant (alumnat menor d’edat) i de la resta de membres de la unitat familiar.

Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna (alumnat major d’edat).

Full de dades de deutor amb les dades bancàries del compte corrent on vols que et girin els rebuts.

MÚSICA PER A TOTES LES BUTXAQUES

L’Escola Municipal de Música de Torelló compta amb un sistema de tarifació social progressiu per calcular les quotes de l’alumnat. Per tal d’adaptar el preu a la situació econòmica de cada unitat familiar es té en compte el nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar, amb un import mínim que correspon al 30% de la taxa màxima.

La matrícula anual es cobra en el moment de la formalitzar-la. En cas que l’alumnat realitzi més d’un programa formatiu només es pagarà la del programa amb major import:

La taxa mínima i màxima per a cada un dels programes és la següent:

 

Programa

Matrícula

Taxa

mínima/mes

Taxa

màxima/mes

Sensibilització

36,00 €

10,80 €

36,00 €

Bàsic

78,00 €

23,40 €

78,00 €

Aprofundiment i Avançat

78,00 €

23,40 €

78,00 €

Adults

72,00 €

21,60 €

72,00 €

Segon instrument

12,60 €

42,00 €

Grups

18,00 €

5,40 €

18,00 €

Les persones usuàries que s’acullen a la tarifació social autoritzen a l’Ajuntament de Torelló per obtenir les dades necessàries per a la determinació de la situació socioeconòmica que permetrà l’establiment de la quota.

CALCULA LA TEVA TAXA

Des d’aquest simulador podeu veure quina serà el vostre % a pagar de la taxa mensual

Nivell de renda familiar

Membres unitat familiar

Programa educatiu

Renda familiar equivalent

% de quota a pagar

%

Taxa ordinària (matrícula)

Taxa mensual a pagar amb tarifació social

10,80 €