Skip to content
Menu
Menu


MUSIT
Escola municipal de música de Torelló

MISSIÓ

La missió de MUSIT és la iniciació, la culturització, la pràctica i l’aprofundiment dels ensenyaments musicals, d’infants, joves i persones adultes, així com la preparació d’aquelles persones que volen dedicar-se de manera professional en l’àmbit artístic amb la voluntat de desvetllar la seva la sensibilitat musical, desenvolupar les seves aptituds i obtenir un mitjà d’expressió artística i emocional. Així mateix, ha de contribuir a la cohesió, inclusió i la sensibilització social i aportar valor cultural i social a l’entorn cultural del municipi de Torelló.

VISIÓ

MUSIT aspira a esdevenir un agent motor en l’ecosistema cultural i artístic del municipi, a incorporar un ampli ventall d’usuaris amb diferents bagatges socials i culturals i a esdevenir la resposta a les diferents necessitats de formació musical tant de les persones que aspiren a professionalitzar-se en un futur, com de les que volen gaudir d’un primer contacte amb la música o de les que es volen iniciar en la pràctica musical en edats més avançades.

VALORS

  • La proximitat amb la ciutadania.
  • El compromís social.
  • La funcionalitat dels aprenentatges.
  • El treball cooperatiu.
  • La transversalitat artística.
  • L’aprenentatge entre iguals.
  • L’autonomia pedagògica.
  • La qualitat metodològica i artística.
  • La innovació i la investigació educativa.

HISTÒRIA

L’escola de música va iniciar la seva activitat a les sales del Club de la plaça Vella el 2 d’octubre 1978 dins l’oferta de l’Escola d’Art de l’Equip d’Estudis Promotora Torelló, una entitat creada el 1970 per un grup de torellonencs amb la intenció de promoure tot tipus d’activitats sòcio-culturals al municipi: classes ceràmica i pintura, exposicions, festes i cursos d’idiomes.

L’escola de música, que començava la seva activitat amb 20 alumnes, va anar ampliar la seva oferta instrumental fins a comptar l’any 1983 amb més d’un centenar d’alumnes i vuit professors de diverses especialitats: piano, violí, guitarra, violoncel, flauta, clarinet, saxo i trompeta.

A principis dels anys vuitanta l’escola va traslladar la seva activitat a un local del carrer Collsacabra 37. Anys més passava a l’edifici de l’escola Doctor Fortià Solà. Tot i que ja el 1981 es parlava de municipalitzar l’escola, l’Ajuntament va començar per subvencionar-ne una part del seu funcionament amb ajudes de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat.

El 1983 es van començar a iniciar els tràmits i la redacció d’estatuts per a traspassar l’activitat de l’escola a l’Associació Amics de la Música de Torelló, un grup de famílies i professors que en van entomar la gestió durant gairebé trenta anys.

 

El 1997, el Ple celebrat el 25 de març acorda assumir la titularitat com a servei municipal, adjudicant-ne la gestió a l’Associació mitjançant una concessió administrativa. L’Escola Municipal de Música de Torelló donava el tret de sortida al curs 1997-1998 amb més de 120 alumnes i dos anys més tard, el 1999 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en reconeixia el seu funcionament com a centre educatiu autoritzat a l’empara del decret 179/1993.

La gestió de l’Escola Municipal de Música va continuar de la mà de l’Associació Amics de la Música amb contractes fins el 2012, any en que la  Diputació de Barcelona va realitzar un estudi per tal d’actualitzar el servei a les noves demandes socials i caminar cap a un projecte educatiu que complís amb tres funcions educatives principals: de desenvolupament al llarg de la vida, l’enriquiment de la vida cultural del municipi i la cohesió social.

És així com durant aquest nou període l’Ajuntament va renovar els plecs de clàusules i va obrir a concurs públic la gestió del nou projecte, que es va adjudicar a la cooperativa Musicop SCCL durant els anys 2013 a 2016 i a la Fundació Privada Estudis Musicals de la Música de Manlleu, del 2016 al 2022.

El 30 de març de 2022 el Ple donava llum verda al canvi en el model de gestió de l’Escola Municipal de Música, que passava de gestió indirecta a directa el juny del mateix any, i que comportava la implementació, el curs 22-23, d’un nou model educatiu amb una missió educativa àmplia i flexible.

Amb la perspectiva de tornar al Club el 2024 i la vocació d’esdevenir un projecte de llarg recorregut i integrat en l’ecosistema educatiu i social, MUSIT aspira a esdevenir un centre de referència en la sensibilització, la formació, la divulgació, la investigació i la creació artística a través de projectes singulars i amb una mirada àmplia de la música i l’educació.

 

Documents d’interès

Reglament del servei Escola Municipal de Música de Torelló

Projecte Educatiu de Centre

Ordenança fiscal núm. 13: Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament municipals

Normativa de preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024