L’Ajuntament posa en marxa el procés per a l’elaboració del nou Pla municipal d’Igualtat

L’Ajuntament ha iniciat el procés de cara a l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat per la ciutadania (2020-2024). Aquest document ha de ser el marc de referència que assenyali quines han de ser les línies estratègiques i les accions d’igualtat de gènere que s’han de dur a terme en el municipi a curt, mitjà i llarg termini.

El conjunt d’accions del pla es proposen després d’haver fet una diagnosi quantitativa i qualitativa dels següents àmbits:

• Compromís de l’Ajuntament amb la Igualtat de gènere
• Acció contra les violències masclistes i la LGBTIfòbia
• Espais públics, mobilitat, drets i qualitat de vida amb perspectiva de gènere
• Treball i conciliació
• Coresponsabilitat i usos del temps
• Lideratge i participació de les dones
• Associacionisme i acció social
• Situació i demandes de les dones en la seva diversitat

Per tal d’analitzar la situació global del municipi en relació a la igualtat entre dones i homes, es demana la col·laboració de la població responent el qüestionari que s’ha difós entre la ciutadania i els agents socials.

Es pot accedir al qüestionari a: https://forms.gle/pAqXDpxFB99FvfVv9