Dia Internacional de les Dones

Eduquem en clau de gènere

Fomentem l’educació per a la igualtat de gènere

Des de la Regidoria d’Educació impulsem la commemoració del Dia internacional de les dones proposant activitats per visibilitzar i conscienciar l’alumnat i tota la comunitat educativa sobre els drets de les dones. Amb aquest objectiu, ens fem nostre el lema de les Nacions Unides per al 8 de març de 2020: Sóc de la generació igualtat: pels drets de les dones, que ens convida a reflexionar i actuar per empoderar les nenes, les noies, les dones i fomentar l’equitat entre tots i totes.

L’educació per a la igualtat de gènere és aquella que reconeix les capacitats de cada infant i jove, independentment del seu sexe, per promoure la igualtat real d’oportunitats en el respecte a la diferència, evitant qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere. Cal esmentar que no tots els infants i joves s’identifiquen amb el gènere que se’ls ha assignat en néixer, i que, en cas que verbalitzin aquesta disconformitat, convé que trobin en la família una actitud comprensiva, respectuosa i de suport.

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) proposa diverses actuacions: expliquem contes, mirem pel·lícules, fem un itinerari i història del feminisme.

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Família i Escola [Consultat el 05/03/2020]