La presentació del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) serà el 7 d’octubre

La setmana passada es va fer a l’edifici de la Cooperativa una nova sessió de treball del grup impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), la primera presencial des de l’inici de la COVID-19. Durant la trobada es va acordar la data per celebrar la jornada de presentació del PEC, que serà el dimecres 7 d’octubre.

L’any 2019, el grup impulsor del PEC de Torelló va acordar iniciar un procés d’actualització i d’impuls al projecte, que inclogués un procés participatiu per definir quines havien de ser les prioritats els propers anys.

Les sessions de treball presencials es van haver d’interrompre per l’emergència sanitària de la COVID-19, tot i que s’han mantingut les trobades en línia. Tot i la incertesa actual, s’ha previst ja un calendari pel desplegament del procés participatiu del PEC de Torelló.

Així, la jornada de presentació del PEC es farà coincidir amb el tradicional acte d’inici de curs escolar. S’ha previst pel dimecres 7 d’octubre, en un format que es donarà a conèixer més endavant. Durant aquesta jornada també es presentarà el mapa de recursos educatius de Torelló, un altre dels punts que s’ha treballat en els últims mesos.

Posteriorment, també hi ha prevista la difusió del PEC amb activitats específiques dirigides a la comunitat educativa i a les entitats del municipi. A més, s’han preparat altres trobades amb, entre d’altres, els delegats de secundària i el consistori infantil.

El Projecte Educatiu de Ciutat, ha de permetre fer una mirada educativa més àmplia del municipi, veient els diferents recursos que hi ha i, també, detectar les necessitats i problemàtiques, tot apuntant a possibles actuacions per donar-hi una resposta conjunta entre l’administració i la ciutadania.