Del 13 al 22 de maig, procés de preinscripció a les llars d’infants municipals

D’acord amb les dates fixades pel departament d’Educació, el procés de preinscripció a les llars d’infants de Torelló serà del 13 al 22 de maig. Com a la resta d’escoles del municipi, els tràmits es podran fer en línia, per evitar desplaçaments als centres. Si algú té problemes per fer la preinscripció telemàtica, es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig, demanant cita prèvia a cada centre a partir del 13 de maig.

Per fer el procés en línia, cal descarregar-se el document de sol·licitud que podeu trobar al peu d’aquesta notícia, al banner ‘Preinscripció llars d’infants municipals’ de la web municipal (www.ajtorello.cat) o a la web de preinscripció de la Generalitat, guardar-lo en el vostre ordinador i omplir-lo. Posteriorment, heu d’enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació necessària a la llar d’infants escollida en primera opció.

Aquests són els documents que haureu d’adjuntar, depenent de cada cas particular (els documents s’han d’adjuntar escanejats o fotografiats):

-DNI/NIE dels tutors i l’alumne (si en té) per les dues cares
-Carnet família nombrosa
-Carnet família monoparental
-Llibre de família
-Carnet de discapacitat de l’alumne i/o tutors
-Acreditació de ser beneficiaris de renda garantida de ciutadania

I aquests els correus electrònics de les llars d’infants municipals:

Llar d’infants Blancaneus: blancaneus@ajtorello.cat
Llar d’infants La Cabanya: lacabanya@ajtorello.cat

A continuació, el centre us enviarà un correu indicant que ha rebut i validat la documentació.

En el cas que no pugueu fer la preinscripció telemàtica, també es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig, demanant cita prèvia per telèfon a cada centre a partir del 13 de maig.

Llar d’infants Blancaneus: Tel. 621 231 534
Llar d’infants La Cabanya: Tel. 93 850 56 67

A Torelló, també trobareu l’escola Sagrats Cors (Tel. 93 859 04 90, de 9 a 13 h), que ofereix P1 i P2 i l’escola Rocaprevera (Tel. 93 859 06 30), que ofereix P2. Podeu contactar amb cada centre per obtenir més informació.

Per qualsevol dubte relacionat amb el procés de preinscripció podeu trucar al Tel. 674 743 584 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o bé enviar un correu electrònic a educacio@ajtorello.cat