Nova aula de P0

El darrer ple de l’any aprova l’obertura d’una segona aula de P0 a la Llar d’Infants Blancaneus

El dilluns 17 de desembre es va celebrar l’últim ple de l’Ajuntament de Torelló de l’any 2018. Un dels temes que es va tractar va ser la proposta d’obertura d’una segona aula de P0 a la Llar d’Infants Blancaneus a partir del mes de gener. La mesura va ser aprovada per unanimitat.

El mes de juliol de cada any s’aprova, conjuntament amb el centres educatius, el nombre d’aules que hi haurà en cada centre i en cada etapa segons el nombre d’infants que hi ha inscrits. En el cas de les escoles bressol, si les aules ja han assumit el nombre màxim d’infants, es comença a generar una llista d’espera. Si abans d’arribar al mes de gener, aquesta llista té el mínim d’infants que es necessita per obrir una nova aula, es porta la proposta al ple de l’Ajuntament per tal que s’aprovi aquesta mesura.

A l’hora d’escollir a quina llar d’infants s’obre aquesta nova línia, es fa mitjançant l’elecció que han fet la majoria de famílies que estan en la llista d’espera.

Així doncs, a partir del mes de gener de 2019, la Llar d’Infants Blancaneus comptarà amb una nova línia de P0.