La Formació Professional com a opció educativa de futur

El Torelló Jove col·labora en la difusió de la Formació Professional com a opció educativa de futur

Aquest mes de novembre, el Torelló Jove de l’Ajuntament de Torelló ha iniciat una acció per contribuir a la promoció de la formació professional com una bona opció educativa de futur. Es tracta d’anar difonent, setmanalment, els vídeos que el Departament d’Ensenyament té publicats sobre aquesta opció de formació.

En total són 25 vídeos que el Torelló Jove anirà publicant al seu Twitter i Facebook des d’aquest mes de novembre i fins al mes de maig de 2019, quan comencen les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Tots els vídeos, de poc més de 3 minuts de durada, comencen amb el títol del cicle o cicles i s’indica si són de Grau Mitjà (CF GM) o de Grau Superior (CF GS) i la família professional que els engloba. A continuació, hi ha imatges que ens mostren quins són els professionals del sector i diferents recursos i equipaments per realitzar les pràctiques, que es fan en entorns reals.

Actualment hi ha 26 famílies professionals amb més de 50 títols de gran mitjà i 80 de grau superior. Molts d’ells són desconeguts i no se sap a quina família professional correspon a l’hora de buscar-ne la informació.

Amb aquestes publicacions, es vol animar als interessats a visitar el torelló Jove per conèixer amb més detall els continguts dels cicles, la relació de centres que els imparteixen, les vides d’accés, la continuïtat per seguir estudiant o quines són les sortides que tenen al món laboral.