Sessió Xarxa de Debat Educatiu (Novembre)

Debat sobre la convivència escolar a la trobada mensual de la Xarxa de Debat Educatiu

El dimarts 13 de novembre la des de la Regidoria d’Ensenyament i Xarxa de Debat Educatiu va celebrar la trobada mensual on es debat sobre algun tema d’interès i preocupació en l’àmbit educatiu. En aquesta ocasió, van reunir-se escoles, famílies, docents i tècnics per parlar i debatre sobre la convivència com a factor de prevenció del bullying, l’assetjament escolar.

Quina xarxa de relacions es generen entre els infants a l’hora del pati? Els hi agrada aquesta franja horària de distracció? Quan sorgeixen conflictes, troben la manera de solucionar-los? Quin llenguatge utilitzen entre ells? Què és millor: parlar sobre què ha passat o castigar? Aquestes són algunes de les qüestions que es van debatre durant la trobada que va tenir lloc a les vuit del vespre per tal de poder facilitar la presència dels assistents.

Maria Jesús Comellas, mestra i Doctora en Psicologia, va donar a conèixer els resultats dels qüestionaris que es van passar als alumnes de Primària d’entre 8 i 12 anys a principis de curs. Amb aquesta enquesta es volia saber quina opinió tenien els alumnes sobre la temàtica que s’aborda aquests mesos a la Xarxa de Debat Educatiu, igual que es va demanar l’opinió de famílies, agents educatius i tècnics. Els qüestionaris els van respondre 481 alumnes d’entre 8 i 12 anys dels centres de primària de Torelló. Un qüestionari on els infants responien, de manera anònima, a les mateixes preguntes que es van proposar als assistents de la trobada. Els resultats van generar un debat al voltant del paper de les famílies, l’escola i els agents educatius en la formació i maneres d’educar als infants i joves, i la seva aportació en la convivència que es pot derivar a l’escola per actituds que passen fora (i també dins) d’aquesta.

Els participants es van dividir per grups per posar en comú idees per millorar el tema que es tractava. Unes idees que el Grup Impulsor de la Xarxa de Debat Educatiu tindrà en compte per treballar en futurs projectes que proposin millores en la convivència escolar.

Tots els participants del debat van sortir amb una mateixa idea que va verbalitzar la professora Comellas: “la convivència s’aconsegueix amb més col·laboració i menys competitivitat”.