Cercles de Comparació Intermunicipals

Assistència de la Regidoria d’Educació a l’acte de cloenda de la 13ª edició dels Cercles de Comparació Intermunicipals

El passat 7 de novembre es va celebrar la jornada de cloenda de la 13ª edició dels Cercles de Comparació Intermuncipals, organitzada pel Departament d’Educació de la Diputació de Barcelona. Enguany, els temes a tractar eren les escoles bressol i les escoles municipals de música. En aquesta edició hi han participat 48 ajuntaments amb escoles bressol i 43 escoles de música.

Durant l’acte de cloenda es van presentar les dades referents a les escoles bressol, posant atenció al grau de satisfacció de la ciutadana respecta a aquest servei, la diferència d’ocupació que tenen aquestes en municipis grans i petis o els punts forts d’aquest servei. Per altra banda, també es va parlar sobre l’estat actual de les escoles municipals de música.

L’acte va comptar amb la intervenció final de Begonya Folch, músic i professora de secundària, que va oferir una conferència titulada Atraure la complexitat: el paper de les arts en la construcció de l’aprenentatge. En aquesta xerrada, Folch va explicar que a les seves classes buscar sortir-se d’allò que ens ve donat, vol que els alumnes siguin creatius i que s’enfrontin a prendre decisions.