Skip to content

Beques per a activitats d’estiu 2022

En què consta l’ajut?

Reduir l’import de la quota setmanal de l’activitat de lleure (casal/campus) segons els següents criteris:

  • Tarifació social (renda)
  • Situació social familiar
  • Discapacitat de l’infant o jove sol·licitant o dels pares, tutors o germans

Qui el pot sol.licitar?

L’infant o jove que realitzarà l’activitat sempre que tingui DNI o NIE. Si no en té el sol·licitaran els pares o tutors (els ajuts rebuts s’han de declarar a Hisenda).

Qui hi pot participar?

Els infants i joves de 3 a 18 anys empadronats a Torelló.

Com es pot sol.licitar?

a. Presentant la sol·licitud a la regidoria d’Educació (C. Enric Prat de la Riba, 17 1r). De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
b. A través de la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)

On trobaré la sol.licitud?

En aquesta web, al Torelló Jove o a la seu electrònica de l’Ajuntament (torello.cat)

Quina documentació
haig de presentar?

1. DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
2. Llibre de família, si no es presenten tots el DNI/NIE de la unitat familiar
3. Certificat de discapacitat
4. En cas de custòdia compartida la sentència judicial
5. I si no autoritzo la consulta de la renda, la renda de l’any anterior.

Presentacions del
2 al 15 de maig del 2022*

Cal presentar una sol·licitud per a cada fill/filla.
La presentació de la sol·licitud no significa que s’ha fet la inscripció a l’activitat sol·licitada.

*Recordeu que si voleu fer la sol·licitud en format presencial, aquest finalitza el dia 13 de maig, últim  dia laborable.

Per a més informació
cal adreçar-se a:

Regidoria d’Educació
C. Enric Prat de la Riba, 17, 1r
Tel. 93 850 53 13
educacio@ajtorello.cat