Presentació

Les activitats extraescolars aporten un valor afegit a l’educació i al desenvolupament integral dels infants i joves i també a la comunitat i a l’entorn. L’impacte en l’aprenentatge es tradueix en una millora acadèmica, d’habilitats socials i preparació per al món laboral, mentre que també aporten una millora en la cohesió social i el benestar de la comunitat. Amb la visió d’Educació360, des de la Regidoria d’Educació i dins el marc del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), presentem aquesta web per facilitar la informació de les activitats extraescolars a les famílies. 

La presentació conjunta de les activitats extraescolars que s’ofereixen des de les AMPAs va sortir de la voluntat de consolidar una oferta conjunta, i aquest curs, hi sumem les altres entitats esportives i serveis municipals amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu del municipi, conscients que només amb la suma de voluntats arribarem a bon port.

Aquest curs ve marcat per la situació actual de la pandèmia provocada pel CÒVID-19, però malgrat la incertesa, i amb totes les mesures d’higiene i seguretat, les activitats es portaran a terme.  

El reconeixement a la tasca educativa de les activitats extraescolars, conjuntament amb la proposta del Projecte Educatiu de Torelló d’afavorir la participació dels infants i joves, va fer possible que el curs 2018-2019 s’obrís una convocatòria perquè les famílies poguessin sol·licitar ajuts per a la realització d’extraescolars. La convocatòria per aquest curs 20-21 s’obrirà properament, durant les primeres setmanes del curs. És un any excepcional i la situació incerta ens ha obligat a adaptar els terminis.

Activitats extraescolars

Organitzades per les AMPAS i entitats de Torelló
Curs 2020/21

Ajuntament