Publicacions

L’Ajuntament, la Federació d’AMPA’s i diverses entitats organitzen un casal d’estiu conjunt

En una iniciativa de l’Ajuntament, conjuntament amb la Federació d’AMPA’s dels centres educatius, l’Escola Arts Plàstiques i diverses entitats esportives de Torelló, es vol posar en marxa un casal d’estiu adreçat a tots els infants i adolescents del municipi. Amb la perspectiva d’un estiu excepcional a causa de les mesures i restriccions derivades de la CoVid-19, les entitats i l’Ajuntament han decidit unir forces en un sol casal conjunt, que pugui donar resposta a les necessitats de les famílies i dels infants i adolescents de Torelló.

El Casal d’Estiu UnitsxEducar abastarà un munt d’activitats que s’aniran definint els propers dies, per a infants i adolescents de 3 a 16 anys i està previst que s’iniciï el 29 de juny i s’allargui fins al 10 de setembre.

Per començar, aquesta setmana s’ha posat en circulació un qüestionari per a les famílies de la població per tal de recollir els seus interessos de cara al proper estiu en relació als infants. Al llarg d’aquests dies es recolliran les seves opinions per tal de definir els continguts del casal en base a les preferències de les famílies.

Accés al qüestionari

De moment, les entitats participants en l’organització del Casal d’Estiu, al costat de l’Ajuntament, són la Federació AMPA’s de Torelló, l’AMPA de l’Institut Cirvianum, el Club Tennis Torelló, l’Escola d’Arts plàstiques de Torelló, el Club Bàsquet Torelló, el Club Natació Torelló, La Piscina de Torelló i el Club Atlètic Torelló.

Del 25 de maig al 5 de juny, preinscripció per al Pla de Transició al Treball

Del 25 de maig al 5 de juny estarà obert el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció per al Pla de Transició al Treball (PTT-PFI), programes de formació i inserció per a joves majors de 16 anys sense el graduat en ESO. Es prioritzarà la preinscripció en línia, tot i que hi haurà l’opció de fer-la presencial demanant cita prèvia.

El PTT-PFI de Torelló ofereix dos mòduls professionals: el d’auxiliar en treballs de fusteria i l’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Els organitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat en col·laboració amb l’Ajuntament de Torelló.

Per fer el procés en línia, cal omplir la sol·licitud que trobareu a la web de preinscripció de la Generalitat, i guardar el reguard en el vostre ordinador. Posteriorment, heu d’enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació necessària al correu electrònic del PTT de Torelló: a8960026@xtec.cat.

Aquests són els documents que haureu d’adjuntar (escanejats o fotografiats):

-DNI/NIE/Passaport dels pares o tutors i de l’alumne per les dues cares
-Targeta sanitària
-Llibre de família

A continuació, el centre us enviarà un correu indicant que ha rebut i validat la documentació.

En el cas que no pugueu fer la preinscripció telemàtica, també es podrà fer presencialment a l’IES Cirviànum de Torelló, amb cita prèvia telefonant al 627 481 113.

Trobareu tota la informació a la web de l’Institut Cirviànum: https://agora.xtec.cat/iescirvianum/

Per qualsevol dubte relacionat amb el procés de preinscripció podeu trucar als telèfons 93 850 53 13 o 674 743 584 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o bé enviar un correu electrònic a educacio@ajtorello.cat.

Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest curs i per al proper 2020-2021

El Departament d’Educació ha elaborat un pla d’obertura dels centres educatius de Catalunya per a finals del curs actual i per al proper curs 2020-2021. El conseller Josep Bargalló el va presentar amb l’objectiu “d’entendre el centre com un centre de formació, com un centre comunitari, d’atenció personalitzada a l’alumne. Hi ha uns elements que volem deixar clars a la ciutadania: el curs acaba com estava previst i, tal i com es va declarar a la conferència d’educació, acabarà el 19 de juny. El curs actual no tornarà a reprendre’s de forma tradicional, no hi haurà classes com estaven enteses. S’està fent telemàticament i acabarà telemàticament. Les condicions sanitàries no ens permeten acollir tots els alumnes i a tots els centres en classes tradicionals”.

Així doncs, de cara a l’actual curs, l’obertura es farà en tots els casos en la Fase 2 de la desescalada. Una obertura que en cap cas implicarà la suspensió de la docència telemàtica, ja que trencaria la dinàmica de l’alumnat i la programació que ja estan duent a terme els centres educatius. És la voluntat d’Educació atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, amb la finalitat que l’alumnat tingui l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs.

Els objectius principals són, per tant, oferir el suport lectiu i l’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa, i en l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. Una actuació que en tots els casos s’haurà de fer garantint les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.

Pel que fa a les dates d’aplicació del pla en cada centre, s’han d’adequar a la progressivitat de l’arribada de la Fase 2 a cada territori: els que ho puguin fer a finals de maig, hauran de preparar l’obertura per a l’1 de juny -sempre a partir d’una gradualitat en l’inici d’activitats-. En la resta de casos, es farà en la data d’entrada del territori en aquella fase, també a partir de la gradualitat.

Es descarta, en qualsevol cas, l’obertura del servei de menjador abans del proper curs i només en casos específics i necessaris es permetrà el transport escolar, que se singularitzarà i s’hi aplicaran les mesures existents en el transport públic.

Llars d’infants, màxim 5 alumnes per aula

El Departament autoritzarà a les titularitats de cada llar d’infants –siguin de l’administració local o privades- a la seva obertura sempre que confirmin el compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene. També hauran de complir les mesures d’adequació d’espais i de reorganització, amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1 anys –atès que és el grup de més vulnerabilitat per la immaduresa del seu sistema immunitari-. Les llars del Departament d’Educació compliran els mateixos criteris.

En cas que les llars no puguin oferir els serveis a tots els infants, en prioritzaran els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

Escoles d’infantil i primària, màxim 13 alumnes per grup

S’estableix l’obertura de es escoles d’infantil i primària en centres públics i concertats per als següents supòsits:

Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 alumnes com a màxim, per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària); per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. S’haurà de garantir:
-Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres.
-L’entrada i sortida del centre de manera diferenciada per cada grup de 13 alumnes.
-L’elaboració per part de cada centre d’un pla específic d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les orientacions concretes que es dictin, tant pel que fa a espais com a professorat.
-La continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell. En tractar-se d’una mesura excepcional i no continuada, caldrà planificar i programar el dia i hora de retrobament. L’objectiu és l’acompanyament educatiu personalitzat, especialment en la població escolar més fràgil socialment; i l’acompanyament emocional de l’alumnat, que hagi patit el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.

Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Seguirà els mateixos criteris que l’atenció personalitzada de l’alumne, esmentada en l’apartat anterior.

Acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6), de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Es farà en grups d’un màxim de 13 alumnes i en horari de 9 a 13 hores.

Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament. En cas d’obertura, hauran de complir les mateixes indicacions que els centres públics i concertats.

Centres d’ESO i ensenyaments postobligatoris

Aquests centres obriran per dur a terme les següents activitats:

Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE). Caldrà garantir els mateixos criteris que els centres de primària:
-Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres.
-Un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.
-L’elaboració per part de cada centre d’un pla específic d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les orientacions concretes que es dictin, tant pel que fa a espais com a professorat.
-La continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

Els objectius en aquests centres serà prioritzar:

-Alumnes de 4t d’ESO: es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).
-Alumnes de formació professional: el suport a la finalització dels projectes.
-Alumnes de règim especial: la realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis.
-Alumnes de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes: qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha d’accedir a una titulació o acreditació.
-Alumnes de 2n de batxillerat: les activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU.

Escoles d’educació especial

A causa de les condicions específiques de vulnerabilitat d’aquest alumnat, i amb l’objectiu de garantir-ne al màxim la seva seguretat, el Departament està treballant amb personal tècnic propi i referents externs per tal d’elaborar un pla específic per a aquests centres i el seu alumnat. El pla, que es concretarà properament, establirà la realització d’accions concretes en aquest final de curs i com s’oferirà aquest servei de manera completa i plenament adequada en el curs 2020-2021.

Proper curs 2020-2021

El titular d’Educació ha remarcat que el proper curs que ve el sistema educatiu viurà una situació excepcional: “Al setembre començarem un curs inèdit en la seva realitat. I cal fer una reflexió a tota la comunitat, no només l’educativa: venim d’una emergència sanitària on hem hagut de reinventar espais, i al setembre estarem en emergència educativa. Tindrem unes mesures de Protecció Civil i de Salut Pública que potser seran les del juny o potser no seran tant restrictives, però existiran”.

Un cop fora de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. Per tant, tenint sempre en compte les mesures d’higiene i seguretat, cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre. Això vol dir preveure tant els espais que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat, per la seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària i a d’altres estudis. També cal tenir en compte la condició de vulnerabilitat acreditada pels serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals del personal docent i d’administració i serveis.

Així, el mes de juny Educació trametrà als centres orientacions per tal que elaborin un pla de contingència amb noves fórmules organitzatives per garantir la màxima presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu. El pla determinarà les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format.

És per això que el conseller va destacar, de cara al proper curs, la importància de buscar noves fórmules organitzatives: “Aquestes mesures que s’apunten d’espais farà que els espais que tenim al sistema educatiu siguin insuficients per acollir els grups de màxim 15 en cada espai. Ho podem fer redistribuint espais, ocupant d’altres espais, però no ho podem fer a tots els centres. Haurem de demanar a tota la comunitat altres espais per fer aquestes activitats educatives. En aquesta emergència educativa la prioritat és que tots els alumnes puguin anar i vagin cada dia al seu centre, però entenent el seu centre més enllà del que entenem ara”.

En aquest sentit, Bargalló va explicar que “cada centre haurà d’analitzar els seus espais perquè ens puguin dir quines necessitats tenen. Preferim tenir tots els alumnes als centres amb aquests condicionants que tenir mig torn de forma alterna i la meitat dels alumnes. I això vol dir més torns de menjador i més torns de patis”.

Criteris d’assistència, distanciament físic i higiene en la Fase 2

Educació estableix, en el pla d’obertura de centres durant la Fase 2, aquells criteris que s’han de donar en matèria de seguretat, seguint les indicacions del PROCICAT en aquest àmbit. Per tant, per assistir al centre caldrà per part d’alumnat i personal l’absència de simptomatologia compatible amb la covid-19; que no convisquin o tinguin contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors; i que duguin el calendari vacunal al dia.

D’altra banda, en el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus –és a dir, tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques-.

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

Es requerirà el rentat de mans en alumnat i professorat durant l’estada al centre, l’existència de diversos punts de rentat de mans, i en punts estratègics (menjador, accessos al centre i als patis, passadissos…) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica. Pel que fa a l’ús de mascaretes, la recomanació és que l’alumnat hagi d’assistir al centre amb mascareta, però se la podrà treure quan es puguin complir les mesures de distanciament. Sí que es recomana per al personal docent i no docent, si no es pot garantir la distància de seguretat.

L’Ajuntament organitza un curs en línia de manipulació d’aliments

El servei de Formació de la regidoria de Promoció Econòmica organitza un nou curs en línia, en aquest cas de manipulació d’aliments. El curs constarà de dues sessions, els dies 2 i 5 de juny, de 10 a 11.30 h del matí. Les classes es realitzaran en format de videoconferència.

El curs s’adreça a totes aquelles persones que a la seva feina tenen contacte directe amb els aliments, ja sigui en la preparació, transformació, fabricació, venda, distribució o subministrament. També a totes les persones en situació d’atur que vulguin treballar en una ocupació on s’ha de manipular aliments.

Per obtenir més informació i formalitzar les inscripcions, cal trucar als telèfons 938 505 313 o 667 950 568 (de 9 a 14 h) o escriure al correu electrònic martipm@ajtorello.cat.

El Voluntariat per la llengua (VxL) continua en modalitat virtual i cerca voluntaris

El Consorci per a la Normalització Lingüística va haver d’interrompre totes les activitats presencials el 12 de març arran del decret d’estat d’alarma, tant les formatives com les que es fan fora de l’aula. També les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua (VxL) que estaven fent trobades presencials van haver d’aturar-se de manera immediata. Amb tot, moltes parelles van reprendre les converses per mitjà de videoconferència o videotrucada i han continuat practicant el català.

Com en la modalitat presencial, el VxL virtual consisteix a formar parelles lingüístiques compostes per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. La diferència, però, és que les trobades es fan a través de plataformes de videoconferència, com ara Skype, Hangouts, Whatsapp…

La conversa distesa a través del mòbil o l’ordinador amb un voluntari que parla català és una bon complement per a les persones que estan aprenent la llengua i volen fer-la servir, tant per als alumnes que estaven fent un curs de català presencial, com per als qui ara el fan en línia a través de Parla.cat com per a qualsevol persona d’arreu del món.

Amb l’objectiu de donar resposta a la demanda d’inscrits en la modalitat virtual que ha anat creixent al llarg d’aquests últims dies, cal la participació de voluntaris que vulguin dedicar una hora a la setmana a fer l’activitat. A part d’ajudar una altra persona a perdre la por i la vergonya de parlar la nostra llengua, el VxL també és una bona oportunitat per conèixer persones d’arreu del món i les seves cultures, la qual cosa aporta un munt d’avantatges: és una eina de coneixement mutu, de cohesió social, de solidaritat, de passar-s’ho bé; en definitiva, d’enriquiment personal.

Participar-hi és molt fàcil. Només cal entrar al portal vxl.cat i emplenar la fitxa d’inscripció, seleccionant la preferència ‘Virtual’ i especificant la disponibilitat horària actual. En pocs dies els inscrits rebran una comunicació per correu electrònic d’una persona de l’equip de professionals del VxL amb la informació necessària per començar les trobades virtuals amb la parella lingüística assignada.

Per a més informació podeu consultar el web vxl.cat o escriure un correu electrònic a torello@cpnl.cat. També podeu seguir tota l’actualitat relacionada amb el programa a través del Facebook, Twitter i instagram).

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través de 22 centres de normalització lingüística, com ara el CNL d’Osona. El VxL es va iniciar l’any 2003. Des d’aleshores, ha format més de 140.000 parelles lingüístiques amb participants que viuen a Catalunya i arreu del món.

S’obren noves inscripcions als cursos de català en línia

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través dels seus serveis i oficines de català i de la plataforma Parla.cat, ha previst una nova tanda d’inscripcions als cursos de català en línia que ofereix. Les inscripcions es podran fer del 18 al 21 de maig, amb cursos de tots els nivells i inici de les classes el dilluns 25 de maig.

El calendari previst és el següent:-Dies d’inscripció: del 18 al 21 de maig, tots els graus
-Data inici de curs: dilluns 25 de maig
-Data final de curs: divendres 17 de juliol

Les inscripcions en línia es faran a través del web www.parla.cat. Cal tenir en compte les següents consideracions:
-La plataforma parla.cat només funciona amb ordinadors, no funciona amb mòbils, tauletes, Ipad ni Iphone
-Cal tenir uns coneixements mínims d’informàtica
-Cal tenir auriculars, micro i connexió a internet
-Cal ser capaç d’autoorganitzar-se
-La plataforma parla amb l’usuari en català, castellà, francès, anglès o alemany
-No hi ha torn preferent per a antics alumnes
-És un curs intensiu, les 45 h lectives es fan en dos mesos

Si no necessiteu el certificat, podeu utilitzar el parla.cat en la modalitat lliure (sense pagament) per repassar i posar-vos al dia.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Oficina de català de Torelló enviant un correu a torello@cpnl.cat.

Del 13 al 22 de maig, procés de preinscripció a les llars d’infants municipals

D’acord amb les dates fixades pel departament d’Educació, el procés de preinscripció a les llars d’infants de Torelló serà del 13 al 22 de maig. Com a la resta d’escoles del municipi, els tràmits es podran fer en línia, per evitar desplaçaments als centres. Si algú té problemes per fer la preinscripció telemàtica, es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig, demanant cita prèvia a cada centre a partir del 13 de maig.

Per fer el procés en línia, cal descarregar-se el document de sol·licitud que podeu trobar al peu d’aquesta notícia, al banner ‘Preinscripció llars d’infants municipals’ de la web municipal (www.ajtorello.cat) o a la web de preinscripció de la Generalitat, guardar-lo en el vostre ordinador i omplir-lo. Posteriorment, heu d’enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació necessària a la llar d’infants escollida en primera opció.

Aquests són els documents que haureu d’adjuntar, depenent de cada cas particular (els documents s’han d’adjuntar escanejats o fotografiats):

-DNI/NIE dels tutors i l’alumne (si en té) per les dues cares
-Carnet família nombrosa
-Carnet família monoparental
-Llibre de família
-Carnet de discapacitat de l’alumne i/o tutors
-Acreditació de ser beneficiaris de renda garantida de ciutadania

I aquests els correus electrònics de les llars d’infants municipals:

Llar d’infants Blancaneus: blancaneus@ajtorello.cat
Llar d’infants La Cabanya: lacabanya@ajtorello.cat

A continuació, el centre us enviarà un correu indicant que ha rebut i validat la documentació.

En el cas que no pugueu fer la preinscripció telemàtica, també es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig, demanant cita prèvia per telèfon a cada centre a partir del 13 de maig.

Llar d’infants Blancaneus: Tel. 621 231 534
Llar d’infants La Cabanya: Tel. 93 850 56 67

A Torelló, també trobareu l’escola Sagrats Cors (Tel. 93 859 04 90, de 9 a 13 h), que ofereix P1 i P2 i l’escola Rocaprevera (Tel. 93 859 06 30), que ofereix P2. Podeu contactar amb cada centre per obtenir més informació.

Per qualsevol dubte relacionat amb el procés de preinscripció podeu trucar al Tel. 674 743 584 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h) o bé enviar un correu electrònic a educacio@ajtorello.cat

Xerrada – col·loqui en línia sobre l’adolescència amb la coach i formadora Roser Sellés

El dimecres 20 de maig es farà una nova activitat dins del cicle de xerrades i activitats per a les famílies, ‘Eduquem en família’, d’aquest curs 2019-20. Es tracta d’una xerrada-col·loqui en línia sobre l’adolescència amb la participació com a ponent de la coach i formadora Roser Sellés. L’acte s’havia d’haver celebrat el passat mes de març, però es va haver d’ajornar per l’inici de la crisi sanitària del coronavirus. Ara es farà en format telemàtic i amb assistència limitada a 30 persones, que s’hauran d’inscriure gratuïtament enviant un correu electrònic a educacio@ajtorello.cat.

Durant aquesta sessió, la coach i formadora Roser Sellés abordarà el tema de l’adolescència i els canvis que comporta. La xerrada l’organitza la Federació d’AMPES, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló, dins d’Units x Educar, el projecte educatiu de Torelló.

Per assistir a la trobada en línia, cal inscripció prèvia a la regidoria d’Educació, enviant un correu electrònic a educacio@ajtorello.cat. Les persones inscrites rebran l’enllaç per connectar-se el dia i hora de la xerrada.

Les escoles de Torelló fan portes obertes virtuals

Davant la impossibilitat de visitar els centres presencialment, les escoles de primària, secundària i segon cicle d’Educació Infantil de Torelló, tant públiques com concertades, han optat per donar-se a conèixer a les famílies mitjançant les seves pàgines web i diversos recursos virtuals. Es volen aprofitar els dies que queden abans que, del 13 al 22 de maig, el departament d’Educació posi en marxa la preinscripció escolar en línia.

Algunes escoles de Torelló han optat per fer vídeos específics per donar a conèixer les seves instal·lacions, altres ofereixen concertar hora amb l’equip pedagògic del centre o assistir a xerrades mitjançant videoconferència o bé omplir formularis de consulta o fer preguntes via telefònica o per correu electrònic.

Trobareu tots els detalls a les pàgines web dels centres educatius:

-Escola Dr. Fortià Solà: agora.xtec.cat/ceipfortiasola/
-Escola Vall del Ges: agora.xtec.cat/escolavalldelges/
-Institut Escola Marta Mata: ie-martamata.cat
-Escola Rocaprevera: rocaprevera.cat/ampa
-Escola Sagrats Cors: sagratscors.org
-Institut Cirvianum: cirvianum.cat

La preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO, segons ha anunciat el departament d’Educació serà entre el 13 i el 22 de maig. Tots els tràmits es podran fer en línia, per evitar desplaçaments als centres. Si algú té problemes per fer la preinscripció telemàtica, es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig. Si és així, caldrà demanar cita prèvia a partir del dia 13, trucant al centre elegit en primera opció o a través de la web preinscripcio.gencat.cat.

L’Ajuntament organitza un curs en línia sobre xarxes socials

El servei de formació de la regidoria de Promoció Econòmica impulsa un nou curs en línia, destinat en aquesta ocasió a què els alumnes aprenguin a utilitzar les xarxes socials, les eines de compartició i col·laboració per adquirir nocions i desenvolupar noves tècniques. Es farà del 18 de maig al 3 de juny, amb dues sessions setmanals, cada dilluns i dimecres al matí. Aquest curs està adreçat prioritàriament a persones en situació d’atur.

En total, seran 24 hores destinades a treballar amb xarxes socials com Facebook, Twitter, Linkedin i altres com Xing, Pinterest o Instagram.

Per obtenir més informació i formalitzar les matrícules, cal trucar al telèfon 667 950 568 (de 9 a 15 h) o escriure al correu electrònic martipm@ajtorello.cat.

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès. En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies